Сърбия | Пощенски Кодове | Телефонните Кодове

Пощенски Кодове в Сърбия


Административни зони или области в СърбияПощенски КодГрадАдминистративен регионCтрана или регионГрадско населениеЧасова зонаВремеUTC
10000СърбияЦентралноевропейско време12:45 пнUTC+02
10010СърбияЦентралноевропейско време12:45 пнUTC+02
10020СърбияЦентралноевропейско време12:45 пнUTC+02
10030СърбияЦентралноевропейско време12:45 пнUTC+02
10040СърбияЦентралноевропейско време12:45 пнUTC+02
10050СърбияЦентралноевропейско време12:45 пнUTC+02
10060СърбияЦентралноевропейско време12:45 пнUTC+02
10070СърбияЦентралноевропейско време12:45 пнUTC+02
10080СърбияЦентралноевропейско време12:45 пнUTC+02
10090СърбияЦентралноевропейско време12:45 пнUTC+02
10100СърбияЦентралноевропейско време12:45 пнUTC+02
10110СърбияЦентралноевропейско време12:45 пнUTC+02
10120СърбияЦентралноевропейско време12:45 пнUTC+02
10130СърбияЦентралноевропейско време12:45 пнUTC+02
10500СърбияЦентралноевропейско време12:45 пнUTC+02
10510СърбияЦентралноевропейско време12:45 пнUTC+02
10520СърбияЦентралноевропейско време12:45 пнUTC+02
10530СърбияЦентралноевропейско време12:45 пнUTC+02
11000Врачар (община)Централна СърбияСърбияЦентралноевропейско време12:45 пнUTC+02
11010Вождовац (градска община)Централна СърбияСърбияЦентралноевропейско време12:45 пнUTC+02
11030Савски Венац (община)Централна СърбияСърбияЦентралноевропейско време12:45 пнUTC+02
11040Савски Венац (община)Централна СърбияСърбияЦентралноевропейско време12:45 пнUTC+02
11050Врачар (община)Централна СърбияСърбияЦентралноевропейско време12:45 пнUTC+02
11060OraneСърбияЦентралноевропейско време12:46 пнUTC+02
11070ЗемунЦентрална СърбияСърбия155591Централноевропейско време12:46 пнUTC+02
11073Нови Белград (градска община)Централна СърбияСърбияЦентралноевропейско време12:46 пнUTC+02
11077ЗемунЦентрална СърбияСърбия155591Централноевропейско време12:46 пнUTC+02
11080ЗемунЦентрална СърбияСърбия155591Централноевропейско време12:46 пнUTC+02
11090Вождовац (градска община)Централна СърбияСърбияЦентралноевропейско време12:46 пнUTC+02
11103Стари град (Белград)Централна СърбияСърбияЦентралноевропейско време12:46 пнUTC+02
11108Стари град (Белград)Централна СърбияСърбияЦентралноевропейско време12:46 пнUTC+02
11111Врачар (община)Централна СърбияСърбияЦентралноевропейско време12:46 пнUTC+02
11118Врачар (община)Централна СърбияСърбияЦентралноевропейско време12:46 пнUTC+02
11120Палилула (градска община, Белград)Централна СърбияСърбияЦентралноевропейско време12:46 пнUTC+02
11126Звездара (община)Централна СърбияСърбияЦентралноевропейско време12:46 пнUTC+02
11130Гроцка (община)Централна СърбияСърбияЦентралноевропейско време12:46 пнUTC+02
11147Чукарица (община)Централна СърбияСърбияЦентралноевропейско време12:46 пнUTC+02
11158Стари град (Белград)Централна СърбияСърбияЦентралноевропейско време12:46 пнUTC+02
11160Палилула (градска община, Белград)Централна СърбияСърбияЦентралноевропейско време12:46 пнUTC+02
11185ЗемунЦентрална СърбияСърбия155591Централноевропейско време12:46 пнUTC+02
11186ЗемунЦентрална СърбияСърбия155591Централноевропейско време12:46 пнUTC+02
11194Чукарица (община)Централна СърбияСърбияЦентралноевропейско време12:46 пнUTC+02
11210Палилула (градска община, Белград)Централна СърбияСърбияЦентралноевропейско време12:46 пнUTC+02
11211Палилула (градска община, Белград)Централна СърбияСърбияЦентралноевропейско време12:46 пнUTC+02
11212Палилула (градска община, Белград)Централна СърбияСърбияЦентралноевропейско време12:46 пнUTC+02
11213Палилула (градска община, Белград)Централна СърбияСърбияЦентралноевропейско време12:46 пнUTC+02
11215Палилула (градска община, Белград)Централна СърбияСърбияЦентралноевропейско време12:46 пнUTC+02
11221Вождовац (градска община)Централна СърбияСърбияЦентралноевропейско време12:46 пнUTC+02
11222Вождовац (градска община)Централна СърбияСърбияЦентралноевропейско време12:46 пнUTC+02
11223Вождовац (градска община)Централна СърбияСърбияЦентралноевропейско време12:46 пнUTC+02
Страница 1Следващ